+420 734 225 408

Preciznost, rychlost a spolehlivost ve všem, co děláme

Co pro vás můžeme udělat

Patříme mezi přední české znalecké kanceláře a nabízíme komplexní paletu služeb

Oceňování podniku a jeho majetku

 • Oceňování podniku jako celku
 • Oceňování movitého a nemovitého majetku
 • Oceňování nehmotného majetku
 • Oceňování pohledávek
 • Oceňování cenných papírů

Oceňování nemovitostí

 • Stanovení tržní hodnoty nemovitosti
 • Oceňování nemovitosti dle cenový předpisů
 • Oceňování nemovitosti pro účely exekučního řízení
 • Oceňování nemovitosti pro účely insolvenčního řízení
 • Stanovení obvyklého nájemného nemovitosti
 • Oceňování investičních projektů a průmyslových parků

Znalecké posudky pro Konkurzy a reorganizace

 • Oceňování pro účely insolvenčního řízení
 • Porovnání konkurzu a reorganizace

Znalecké posudky pro Soudní spory a arbitráže

 • Náhrada škody
 • Analýzy hospodaření
 • Zkrácení a neodvedení daní
 • Vypořádání SJM při rozvodech

Expertní analýzy a transakční poradenství

 • Finanční a strategické analýzy
 • Revize posudků
 • Akviziční poradenství
 • Bankovnictví a kapitálové trhy
 • Finanční modelování

Transferové ceny

 • Stanovení převodních cen
0
Let zkušeností
0
Zpracovaných posudků
0
Odborných specializací

Seznamte se s námi

Naše znalecká kancelář je tvořena více než 30 odborníky včetně spolupracujících znalců a expertů

Oxana Šnajberg

+420 602 393 086

Více informací
Oxana Šnajberg

Managing Partner

Jiří Wiesner

+420 728 310 102

Více informací
Jiří Wiesner

Partner,
Head of Business Valuation

Lenka Novák

Více informací
Lenka Novák

Valuation Manager,
Head of Real Estate Valuation

Jan Attl

+420 604 291 283

Více informací
Jan Attl

Founding Partner

Tomáš Dvořák

Více informací
Tomáš Dvořák

Business Valuation Manager

Johana Rollinger

Více informací
Johana Rollinger

Business Valuation Consultant

Miloš Kačírek

Více informací
Miloš Kačírek

Business Valuation Consultant

Eva Helclová

Více informací
Eva Helclová

Business Valuation Analyst

Kateřina Kotrčová

Více informací
Kateřina Kotrčová

Real Estate Valuation Analyst

Martina Hálová

Více informací
Martina Hálová

Real Estate Valuation Analyst

Radim Stehno

Více informací
Radim Stehno

Business Valuation Analyst

Michal Řezáč

Více informací
Michal Řezáč

Business Valuation Assistant

Alena Stroková

Více informací
Alena Stroková

External Business Valuation Consultant

Kateřina Vejmelková

Více informací
Kateřina Vejmelková

External Real Estate Valuation Consultant

Petra Švarcová

Více informací
Petra Švarcová

Head of Administration

Kateřina Holá

Více informací
Kateřina Holá

Office Manager

Staňte se jedním z nás

Manažer/Konzultant pro oceňování nemovitostí

Equity Solutions Appraisals s.r.o. – znalecká kancelář hledá nové kolegy do svého týmu

EqSA je přední česká znalecká kancelář s širokým rozsahem oprávnění pro výkon znalecké činnosti v oboru Ekonomika. Zabývá se oceňováním podniků, nemovitých věcí, cenných papírů, duševního vlastnictví, pohledávek, práv a služeb. Působí na trhu již skoro 15 let. Vypracovala téměř 5 900 posudků, řadu z nich pro významné české a zahraniční holdingy a developery. EqSA spolupracovala na nejvýznamnějších insolvenčních případech nebo na oceňování portfolia pohledávek při likvidaci tří velkých bankovních institucí. Má bohaté zkušenosti s oceňováním nehmotných aktiv či vyčíslením škod. Znalecká kancelář je rovněž zpracovatelem posudků pro nejvýznamnější insolvenční řízení společností jako je OLEO CHEMICAL a.s., POLDI s.r.o. nebo ČKD Kutná Hora, a.s. nebo Arca Investments, a.s. EqSA je členem České komory odhadců majetku. Pracovníci znalecké kanceláře EqSA také vyvíjí akademickou činnost v rámci Institutu oceňování majetku.

Popis pozice:

 • Zpracování komplexních znaleckých posudků a oceňování nemovitostí
 • Vedení odborného týmu
 • Spolupráci na vybraných projektech v rámci pracovního kolektivu
 • Podporu při soudních řízeních a arbitrážích
 • Přípravu revizních znaleckých posudků
 • Zpracování podkladů a analýz pro ocenění nemovitostí
 • Poskytování ekonomických výstupů klientům naší znalecké kanceláře

Požadovaný profil:

 • Vysokoškolské vzdělání v ekonomickém nebo stavebně-technickém oboru, spolu s platným znaleckým oprávněním pro oceňování nemovitých věcí (dle zák. č. 36/1967 Sb., nebo dle zák. 254/2019 Sb.)
 • Prokazatelné zkušenosti v oblasti oceňování nemovitostí, zejména v developerských projektech, průmyslových parcích a rozsáhlých pozemcích
 • Nadšení pro problematiku oceňování nemovitostí a ochota neustále se rozvíjet
 • Dobrá orientace na trhu s nemovitostmi
 • Vynikající dovednosti v aplikacích MS Word a MS Excel
 • Analytické a hodnotící schopnosti s důkladným přístupem k informacím
 • Perfektní znalost českého jazyka

Nabízíme:

 • Práci na hlavní pracovní poměr
 • Příležitost pracovat na zajímavých projektech
 • Adekvátní finanční ohodnocení
 • Flexibilní a otevřený přístup
 • Přátelský kolektiv
 • Příjemné a moderní pracovní prostřední v atraktivní lokalitě v centru Prahy

V případě, že Vás pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: info@eqsa.cz.

 

Odborný asistent pro oceňování nemovitostí

Equity Solutions Appraisals s.r.o. – znalecká kancelář hledá nové kolegy do svého týmu

 

Equity Solutions Appraisals s.r.o. je znalecká kancelář zapsaná na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR s širokým rozsahem oprávnění pro výkon znalecké činnosti pokrývající oblasti oceňování podniku, nehmotného majetku, nemovitých i movitých věcí, cenných papírů, duševního vlastnictví, pohledávek, práv, služeb, přezkoumávání přiměřenosti plnění, ověřování transakcí při podnikových kombinacích atd. Poskytujeme taktéž podporu při soudních a arbitrážních řízeních a zpracováváme revizní znalecké posudky.

Popis pozice:

 • Zpracování znaleckých posudků a ocenění pro klienty kanceláře v oblasti ocenění nemovitostí
 • Spolupráce na vybraných projektech např. podpora při soudních řízeních, arbitrážích a přípravě revizních znaleckých posudků
 • Zpracování podkladů a vstupů pro ocenění a analýzy
 • Vypracovávání analýz v oblasti trhu nemovitostí

Požadovaný profil:

 • Student vysoké školy ekonomického nebo stavebně-technického směru
 • Zájem o oblast oceňování a znalectví
 • Kreativní a analytické myšlení
 • Vztah k práci orientující se na trh nemovitostí
 • Ochotu učit se a dále se vzdělávat
 • Znalost práce s PC (zejména Word, Excel)
 • Výborná znalost českého jazyka (především v psané formě)

Nabízíme:

 • Příležitost pracovat na zajímavých projektech
 • Časové možnosti vhodné pro studenty (DPP)
 • Možnost stát se součástí týmu
 • Adekvátní finanční ohodnocení
 • Flexibilní a otevřený přístup
 • Přátelský kolektiv
 • Příjemné a moderní pracovní prostředí v atraktivní lokalitě v centru Prahy

V případě, že Vás pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: info@eqsa.cz

Odborný asistent pro oceňování podniků

Equity Solutions Appraisals s.r.o. – znalecká kancelář hledá nové kolegy do svého týmu

Equity Solutions Appraisals s.r.o. je znalecká kancelář zapsaná na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR s širokým rozsahem oprávnění pro výkon znalecké činnosti pokrývající oblasti oceňování podniku, nehmotného majetku, nemovitých i movitých věcí, cenných papírů, duševního vlastnictví, pohledávek, práv, služeb, přezkoumávání přiměřenosti plnění, ověřování transakcí při podnikových kombinacích atd. Poskytujeme taktéž podporu při soudních a arbitrážních řízeních a zpracováváme revizní znalecké posudky.

Popis pozice:

 • Podílení se na zpracování znaleckých posudků a ocenění pro klienty společnosti v oblasti ocenění podniků
 • Spolupráce na vybraných projektech např. podpora při soudních řízeních, arbitrážích a přípravě revizních znaleckých posudků
 • Zpracování podkladů a vstupů pro ocenění a analýzy
 • Vypracovávání analýz v oblasti oceňování podniků

Požadovaný profil:

 • Student vysoké školy ekonomického směru podmínkou (vč. absolvování základních kurzů oceňování)
 • Zájem o oblast oceňování a znalectví
 • Kreativní a analytické myšlení
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Ochotu učit se a dále se vzdělávat
 • Znalost práce s PC (zejména Word, Excel)
 • Výborná znalost českého jazyka (především v psané formě)

Nabízíme:

 • Příležitost pracovat na zajímavých projektech
 • Časové možnosti vhodné pro studenty
 • Možnost stát se součástí týmu
 • Adekvátní finanční ohodnocení
 • Flexibilní a otevřený přístup
 • Přátelský kolektiv
 • Příjemné a moderní pracovní prostředí v atraktivní lokalitě v centru Prahy

  V případě, že Vás pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu: info@eqsa.cz.

S kým spolupracujeme

Čím zrovna žijeme

Byli jsme u toho...

Ve spolupráci s insolvenčním správcem Dominikem Hartem a týmem advokátní kanceláře Konečná & Zacha jsme vypracovali znalecký posudek, který potvrdil nutnost rychlého zpeněžení majetku společnosti a napomohl tak rychlému řešení situace. Bez toho by se věřitelé nemuseli dočkat návratu svých prostředků.

Více

Když je podnik ve finanční tísni

Počet insolvencí podniků v Česku roste běžně až s několikaletým časovým odstupem po finančních krizích. Proč tomu tak je? Převládá zde totiž stav, kdy statutární orgány společností nereflektují nepříznivou finanční situaci podniku podáním insolvenčních návrhů včas. K návrhu se uchylují až v okamžiku, kdy je podnik silně zadlužen. Z toho plyne řada negativ. V článku na serveru EPRAVO.CZ, a.s. Business Valuation Analyst Radim Stehno a Managing Partner Oxana Šnajberg z naší znalecké kanceláře shrnují, jaká negativa tento přístup má a jaké řešení se zde nabízí. Naši odborníci z EqSA jsou vám pro vaše posudky, konzultace a návrhy řešení k dispozici.

Více

Finanční asistence a role znalce v ní

Úkolem znalce u znaleckého posudku pro účely finanční asistence je posoudit proveditelnost finanční asistence, tedy zda bylo/nebylo shledáno nebezpečí úpadku v důsledku poskytované finanční asistence a zda podmínky finanční asistence lze považovat za spravedlivé z hlediska intencí zákona. O finanční asistenci a roli znalce v ní se rozepsal Miloš Kačírek.

Více

Ropě ani plynu zdaleka neodzvonilo. Hlavním zdrojem energie budou podle lidí z branže i v následujících dekádách

Uhlíková neutralita do roku 2050 zůstane pravděpodobně jen zbožním přáním. Ukazuje se to na chování největších světových těžařů plynu, kteří do odvětví ve velkém investují. Situaci pro Euro.cz komentuje manažer naší znalecké kanceláře Tomáš Dvořák: „Dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu se uzavírají na 20 až 25 let. Aby svět dosáhl do roku 2050 uhlíkové neutrality, bylo by nutné dramaticky snížit poptávku po plynu a veškerý rozvoj na poli plynu, ropy a uhlí by musel být v budoucnu ukončen, čemuž aktuální situace úplně neodpovídá.“

Více

Jak funguje ocenění majetku při rozvodu?

Dělení majetku při rozvodu je nezřídka bolestivou záležitostí. V některých případech je soudcem povolán i znalec, který musí majetek ocenit. Složitější práci má v případě, kdy je jeden z partnerů podnikatelem. Jak v takovém případě znalec a soud postupují?

Více

Ceny pozemků pro výstavbu dopravních infrastruktur

řinesla novela liniového zákona slibované navýšení cen vyvlastňovaných pozemků pro realizaci dopravní infrastruktury? Nabízí stát skutečně osminásobek ceny obvyklé? Uvedené otázky si položila i naše Znalecká kancelář. Odpovědi nejen na položené dotazy z hlediska znalecké praxe píše v článku pro EPRAVO.CZ, a.s. naše Kateřina Kotrčová

Více

Situace na českém realitním trhu nahrává velkým developerům

Vysoké úrokové sazby a horší dostupnost hypoték vedla k tomu, že některé nemovitosti dokonce zlevňují. Co od realitního a hypotečního trhu můžeme očekávat do konce letošního roku? Jak současná situace dlouhodobě promění přístup Čechů k vlastnímu bydlení? Více se dozvíte v článku Lenky Hluší pro Roklen24.

Více

Růst rizikové prémie trhu ČR – riziko nebo přirozený vývoj?

Riziková prémie Česka – tedy odměna, kterou požadují investoři za podstoupené riziko – v roce 2022 dosáhla nejvyšší hodnoty za posledních 7 let. Tato skutečnost může ovlivňovat výši diskontní míry směrem nahoru, což může hrát významnou roli při ocenění podniku, píše náš Radim Stehno a Jiří Wiesner. Pokud potřebujete pomoci s oceněním právě Vašeho podniku, neváhejte se na nás v EqSA obrátit!

Více

Daň z mimořádných zisků přinese výrazně méně peněz. Vláda mohla být odvážnější.

Na dani z mimořádných zisků vybere ministerstvo financí o 60 miliard korun méně, než původně předpokládalo. V českém prostředí má totiž podle našeho Business Valuation Managera Tomáš Dvořák provedení tzv. windfall tax několik zásadních chyb. ❌Netýká se totiž zisků za rok 2022, je nastavena vysoká sazba a v případě bankovního sektoru se daň týká jen šesti největších bank. Co by měla vláda udělat jinak? Dozvíte se v článku pro Roklen24. ⬇️

Více

Jaký bude vývoj realitního a hypotečního trhu?

V posledních měsících se velmi často skloňuje problematika vývoje realitního a hypotečního trhu a vliv na ceny nemovitostí. Vychází různé rozhovory či články, které jsou buď veskrze pozitivní, nebo naopak velmi negativní. V následujícím článku představíme, jak aktuální a budoucí vývoj vidíme z hlediska našich zkušeností ve znalecké kanceláři EqSA.

Více

Společné jmění manželů z hlediska znalecké praxe

Dle § 740 OZ může každý z manželů navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud, pokud se manželé neshodnou. Při soudním řízení soud zpravidla vychází ze shodných tvrzení manželů. Pokud výpovědi nejsou totožné, jmenuje soud znalce a hodnota SJM se stanovuje na základě znaleckého posudku. Znalecká kancelář EqSA zpracovala v posledních letech přibližně 50 posudků ve věci vypořádání společného jmění manželů, kdy mělo být vypořádání SJM stanoveno především na základě stavu v době zániku SJM. Nejčastěji docházelo ke stanovení hodnoty vypořádaní v podobě nemovitých věcí, dále pak ve formě celých podniků. Více si přečtěte v článku našeho konzultanta Miloše Kačírka.

Více

Role znalce v preventivní restrukturalizaci

Dlouho očekávaná právní úprava preventivní restrukturalizace je aktuálně ve formě vládního návrhu zákona projednávána poslaneckou sněmovnou. Touto právní úpravou by měla být do českého právního řádu implementována unijní směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Cílem této právní úpravy by pak mělo být vytvoření nástroje včasné a účinné restrukturalizace, která má předejít úpadku a umožnit tak životaschopným podnikům další fungování. Postupy a případy zapojení znalce do procesu preventivní restrukturalize popisují naše Eva Helclová a Oxana Šnajberg.

Více

Zásadní faktory aktuálně ovlivňující českou ekonomiku aneb výhledy na rok 2023

Co čeká českou ekonomiku v letošním roce? Musíme počítat s dalším zpomalením hospodářského růstu, pravděpodobná je i dvojciferná inflace. Zvyšující se náklady na provoz pocítí firmy i domácnosti, píše v komentáři pro web EPRAVO.CZ, a.s. naše Business Valuation Consultant Johana Rollinger.

Více

Propouštění v některých oborech nedává smysl. Firmy by raději měly osekat očekávání zisků

„Řada velkých společností si zvykla na neustálé navyšování zisků a dlouhodobý, ideálně rekordní, růst. V době krize je pak spousta velkých podniků stále v zisku, jen není tak velký jako obvykle. Je proto potřeba snížit očekávání. Společnosti to ale neakceptují a raději začnou propouštět – vnímají to jako nejjednodušší řešení. To by ale mělo být posledním krokem," vysvětluje v článku pro Roklen24 jednatelka naší znalecké kanceláře Oxana Šnajberg.

Více

Komentář Oxany Šnajberg ke stavu ruské ekonomiky

V únoru loňského roku Rusko zaútočilo na sousední Ukrajinu. Řada států na invazi reagovala uvalením sankcí, které měly ochromit tamní finance a ekonomiku. Ruský byznysmen Oleg Děripaska řekl, že bez zahraničních investorů Rusku dojdou finance už příští rok. Podle naší jednatelky Oxany Šnajberg ale nikdo ve skutečnosti neví, v jakém stavu se ruská ekonomika nachází. Podrobnosti si přečtěte v článku pro týdeník Euro.cz

Více

Chcete s námi spolupracovat nebo se jen na něco zeptat? Ozvěte se nám

Equity Solutions Appraisals s.r.o.

Ovocný trh 573/12
110 00, Praha 1

IČO: 289 33 362

Najít trasu