phone-incoming+420 734 225 408

Preciznost, rychlost a spolehlivost ve všem, co děláme

Co pro vás můžeme udělat

Patříme mezi přední české znalecké ústavy a nabízíme komplexní paletu služeb

Oceňování podniku a jeho majetku

 • Oceňování podniku jako celku
 • Oceňování movitého a nemovitého majetku
 • Oceňování nehmotného majetku
 • Oceňování pohledávek
 • Oceňování cenných papírů

Oceňování nemovitostí

 • Stanovení tržní hodnoty nemovitosti
 • Oceňování nemovitosti dle cenový předpisů
 • Oceňování nemovitosti pro účely exekučního řízení
 • Oceňování nemovitosti pro účely insolvenčního řízení
 • Stanovení obvyklého nájemného nemovitosti
 • Oceňování investičních projektů a průmyslových parků

Znalecké posudky pro Konkurzy a reorganizace

 • Oceňování pro účely insolvenčního řízení
 • Porovnání konkurzu a reorganizace

Znalecké posudky pro Soudní spory a arbitráže

 • Náhrada škody
 • Analýzy hospodaření
 • Zkrácení a neodvedení daní
 • Vypořádání SJM při rozvodech

Expertní analýzy a transakční poradenství

 • Finanční a strategické analýzy
 • Revize posudků
 • Akviziční poradenství
 • Bankovnictví a kapitálové trhy
 • Finanční modelování

Transferové ceny

 • Stanovení převodních cen
circle 0
Let zkušeností
circle 0
Zpracovaných posudků
circle 0
Odborných specializací

Seznamte se s námi

Náš znalecký ústav je tvořen více než 30 odborníky včetně spolupracujících znalců a expertů

Jan Attl

+420 604 291 283

Více informací
Jan Attl

Founding Partner

Oxana Šnajberg

+420 602 393 086

Více informací
Oxana Šnajberg

Managing Partner

Jiří Wiesner

+420 728 310 102

Více informací
Jiří Wiesner

Valuation Manager,
Head of Business Valuation

Kateřina Vejmelková

+420 776 011 885

Více informací
Kateřina Vejmelková

Valuation Manager,
Head of Real Estate Valuation

Tomáš Dvořák

Více informací
Tomáš Dvořák

Business Valuation Consultant

Andrea Sýkorová

Více informací
Andrea Sýkorová

Business Valuation Consultant

Alena Stroková

Více informací
Alena Stroková

Business Valuation Consultant

Lenka Hluší

Více informací
Lenka Hluší

Real Estate Valuation Consultant

Anežka Špeldová

Více informací
Anežka Špeldová

Head of Administration

Staňte se jedním z nás

S kým spolupracujeme

Čím zrovna žijeme

Novou partnerkou a ředitelkou EqSA je Oxana Šnajberg

"Equity Solutions Appraisals má nového managing partnera. Výkonnou ředitelkou se stala dosavadní jednatelka Oxana Šnajberg, která se tak bude díky svým rozsáhlým zkušenostem více podílet na strategickém rozvoji a směřování EqSA."

Více

10 let EqSA

Tento rok slavíme 10 let od založení znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o. Tuto událost jsme s našimi klienty oslavili 5.9.2019 v Art & Event Gallery Černá labuť. Všem moc děkujeme za účast, bylo to nezapomenutelné!

Více

Vliv dotací na ocenění podniku

V novém čísle časopisu Oceňování byl publikován odborný článek Ing. Andrey Sýkorové (Business Valuation Consultant našeho znaleckého ústavu) vydaný ve spoluautorství s paní doc. Ing. Maříkovou, CSc., na téma 'Vliv dotací v pojetí českých účetních předpisů na ocenění podniku'

Více

konference Insolvence 2019

Jelikož EqSA se zabývá problematikou posudků pro insolvenční řízení, zavítali jsme na konferenci Insolvence 2019 pořádanou VŠE ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence H. Pollaka na téma „Cesta ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v rámci globalizovaného prostředí.“

Více

Společnost Poldi Kladno byla 4.2.2019 vydražena

Náš Znalecký ústav byl v průběhu posledních let součástí týmů podílejících se na insolvenčních řízeních významných českých insolvenčních případů. Tyto zkušenosti jsme mohli využít i při ocenění majetkové podstaty právě kladenské hutě Poldi.

Více

9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

S ohledem na úzkou vazbu účetních výstupů na hodnotu podniku sledujeme vývoj této oblasti. Na semináři Národní účetní rady vyslechli novinky, které v této oblasti připravuje Ministerstvo financí. Těší nás, že tvůrci českých účetních předpisů více upřednostňují obsah před formou.

Více

Business Mixér v Brně s Havel & Partners

22.11. jsme se zúčastnili Business Mixéru v Brně, na kterém se pravidelně podílíme s Havel & Partners. Jedná se o formát networkingového eventu, kde se lze seznámit se zajímavými lidmi v neformálním prostředí a navázaní kontaktu s potenciálními obchodními partnery.

Více

Den otevřených dveří znaleckého ústavu EqSA

V rámci události Týdne podnikání ČR 2018 u nás dne 14. 11. 2018 proběhl DOD, který jsme pořádali v rámci Týdne podnikaní ČR 2018, s přednáškou jednatelky Ing. Oxany Šnajberg. Děkujeme všem za účast a příjemnou atmosféru. Těšíme se na příště!

Více

Transferové ceny

Problematika převodních cen představuje dynamicky rozvíjející se oblast, o kterou se zajímáme i v našem Znaleckém ústavu. Tento týden jsme se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze zúčastnili konference „1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference“, kde vystoupili významné osobnosti transfer pricingu.

Více

Aktuální makroekonomické trendy a jejich vliv na realitní trh

V tomto týdnu jsme se zúčastnili diskusního setkání pořádaného ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí), které se věnovalo tématu aktuálních makroekonomických trendů a jejich vlivu na realitní trh v České republice.

Více

Equity Solutions Appraisals s.r.o.

Ovocný trh 573/12
110 00, Praha 1

IČO: 289 33 362

Vyhledat trasu